Бизнес план за създаване на птицеферма за бройлери
20 стр.

Бизнес план за създаване на птицеферма за бройлери

Идеята възниква в резултат на това, че собственикът разполага със сграда на територията на село “х”, която преди години е била използвана за отглеждане на бройлери. Собственикът на помещението е запознат със спецификата на този бизнес и има опит в...
mOn
105 1
Сграда за отглеждане на бройлери
10 стр.

Сграда за отглеждане на бройлери

Сградата е проектирана с 60 м. дължина и 12 м. ширина, т.е.720 кв. м. и позволява отглеждането на 10 000 бр. бройлери. Сградата е разположена така, че да осигури най-добро огрявяне от слънцето и защита от преобладаващите ветрове....
dannyboy
9 0
Отглеждане на пилета бройлери в България
5 стр.

Отглеждане на пилета бройлери в България

Пилетата бройлери са основният източник на птиче месо. Те се отглеждат 7-8 седмици. За този период пилетата бройлери достигат жива маса 1,5-2 кг, като за кг жива маса се изразходва 2-2,5 кг фуражна смеска....
messi
15 3
Сеитбообращение същност видове Редуване на културите в сеитбообращението Монокултурно отглеждане
7 стр.

Сеитбообращение – същност, видове. Редуване на културите в сеитбообращението. Монокултурно отглеждане.

Под сеитбообращение се разбира научнообоснованото последователно редуване на селскостопанските култури по време и място върху определена обработваема площ...
emoto_92
29 3
Промишлена технология за отглеждане на ечемик
13 стр.

Промишлена технология за отглеждане на ечемик

Ечемикът е втората по важност зърнена култура след царевицата. Той се отглежда главно за зърно, което е ценен фураж за животните и суровина за пивоварната промишленост. За фураж зърното се употребява цяло или смляно...
admin
7 2
Отглеждане на круши
26 стр.

Отглеждане на круши

Фамилното стопанство е организационната форма на фамилен бизнес. То се счита за основна организационно-стопанска форма. Определя се като първична форма на организация на селскостопанското производство. Фамилното стопанство е производствена единица...
cblock
0 0
Бизнес план на фирма занимаваща се с отглеждане на агро култири
16 стр.

Бизнес план на фирма занимаваща се с отглеждане на агро култири

В последните две десетилетия обаче то запада. Едни от основните причини са силната раздробеност на земята след възстановяване на собствеността и малкото свежи капитали, които навлизат в този отрасъл на икономиката...
loli
19 2