Хранене на крави
13 стр.

Хранене на крави

За получаване на висока продуктивност, за поддържане на нормалната разплодна дейност и здраве е необходимо кравите да бъдат правилно хранени. За нормално хранене се изготвят дажби. Съставянето на дажбите включва 3 основни дейности....
admin
7 0
Литературна таблица с основни моменти от произведенията
17 стр.

Литературна таблица с основни моменти от произведенията

Таблици с основните моменти в произведенията: Тихият пролетен дъжд, Преди да се родя, Да се завърнеш, Потомка, Зимни вечери, Дамата с рентгеновите очи, Песен за човека, Крадецът на праскови, Нежната спирала, Японският филм и др.
lubega
127 3
Обект и предмет на специалната педагогика
7 стр.

Обект и предмет на специалната педагогика

Основни понятия в специалната педагогика - аномално развитие, задръжка в развитието, корекция, компенсация, рехабилитация. Класификация на аномалните деца. Съвременна класификация...
gecata_maina
221 13
Влияние на хармониците и ограничаване на въздействието им
26 стр.

Влияние на хармониците и ограничаване на въздействието им

1. Проблем: Защо е необходимо да се откриват и отстраняват хармониците? 2. Стандарти 3. Общи положения 4. Основни ефекти от хармониците в електрическите уредби 4.1 Резонансен 4.2 Увеличени загуби 4.3 Претоварвания на обзавеждането 4.4 Смущени
hbanger
3 0
Основни макроикономически показатели Динамика и взаимовръзка между БВП и индекса на промишлено производство на Италия и Унгария през периода 2005-2011г
11 стр.

Основни макроикономически показатели. Динамика и взаимовръзка между БВП и индекса на промишлено производство на Италия и Унгария през периода 2005-2011г.

В настоящата разработка ще представим и обобщим данните за два от основните макроикономически показатели - БВП и индекс на промишленото производство, на две държави - Италия и Унгария, по години за периода 2005-2011г....
dannyboy
12 2
Анализ на Скрити вопли от Димчо Дебелянов
1 стр.

Анализ на "Скрити вопли" от Димчо Дебелянов

Скрити вопли е написана във време на войни и разкрива ясния контраст между бащиното и враждебното в заобикалящия свят. Изразява се предимно страданието по родното и бащиното огнище, самотата и тъгата са основни елементи в стихотворението...
admin
47 1