Основи на правото
15 стр.

Основи на правото

Правната норма представлява общо правило за поведение, прието от компетентен държавен орган, отправено към неограничен брой адресати и гарантирано с принудителната сила на държавата...
nerven
0 0
Основи за асфалтобетонови пътни настилки - видове
2 стр.

Основи за асфалтобетонови пътни настилки - видове

Функцията на пътните основи е да осигурява носимоспособността на цялата настилка.Основата на настилката има задача да предпази покритието от деформации,да го отдели от влагата...
emoto_92
11 2
Основи на мениджмънта - Мениджмънт 1
19 стр.

Основи на мениджмънта - Мениджмънт 1

Организацията е група хора (сътрудници), имащи обща цел (или цели) и работещи съвместно (или поне част от тях като останалите, напр. инвеститорите, имат същите цели!) в организацията за постигането им...
mOn
2 1
Основи на правото БСУ
17 стр.

Основи на правото БСУ

Правни паметници - древни ръкописи, стенописи и др., от които се черпи информация за състоянието на съответната правна система преди много години. Най-старият паметник е "Законник на Хамурапи" през 18 век преди новата ера...
cblock
3 2
Организационни основи на дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд Квалификация на електротехническия персонал по безопасност на труда
5 стр.

Организационни основи на дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Квалификация на електротехническия персонал по безопасност на труда.

Целта на упражнението е да се запознаят студентите с основни нормативни документи и изисквания за обучение и присъждане на квалификационна група по електробезопасност...
dannyboy
14 0