Руска Федерация
31 стр.

Руска Федерация

Със своите 17 075 400 km2, Русия е най-голямата страна по територия в света, като покрива една осма от територията на Земята. Русия граничи с 16 държави по суша – 12 в Европа и 4 в Азия и се доближава до САЩ при Беринговия пролив...
loli
5 1
Как и къде можем да защитим потребителските си права според ЗЗП
10 стр.

Как и къде можем да защитим потребителските си права според ЗЗП?

В частност се интересуваме от глава осма на ЗЗП – тя се отнася точно до съответните органи и организации за защита. Първи раздел описва, от гледна точка на държавната администрация, кой е отговорен.....
mOn
2 0
Тълкувателни решения на Конституционния съд
13 стр.

Тълкувателни решения на Конституционния съд

Конституцията на Р. България от 1991 г. е първата от страните в бившия социалистически блок, която постановява в своята глава осма (чл. 147-152) създаването на конституционен съд в системата на висшите държавни органи в страната, като го ...
nerven
3 0