Организация и отчитане на дейността на предприятията в сферата на туризма и общественото хранене
18 стр.

Организация и отчитане на дейността на предприятията в сферата на туризма и общественото хранене

Туристическият сектор е един от най-силно развиващите се сегменти в българската икономика в последните три – четири години. Според по-голяма част от анализите той се нарежда след финансовия сектор и строителството....
nerven
4 1
Технологична карта за изпълнение на земните работи в строителството
16 стр.

Технологична карта за изпълнение на земните работи в строителството

Технологичната карта е предназначена да служи при проектиране и организация на работата. В нея са дадени всички необходими данни относно технологията на извършване на земните работи на обекта- жилищна сграда в гр. София.
ivan40
25 1