Swot анализ на текущото състояние на изследваната организация
8 стр.

Swot – анализ на текущото състояние на изследваната организация

Обект на настоящото изследване е организацията "Оргахим" АД, като целта е да се изясни същността на SWOT - анализа и ползите от него, след което да се проучи текущото състояние на организацията и да се откроят основните насоки в развитието...
mOn
13 0
Стандарти за системите по качеството ISO 9000 изисквания въвеждане одитиране и поддържане
2 стр.

Стандарти за системите по качеството ISO 9000 – изисквания, въвеждане, одитиране и поддържане

Във връзка с необходимостта от хармонизиране на различните стандарти по качеството по света, през 1987 г. Международната Организация по Стандартизация издава серия от стандарти, наречени ISO 9000. Последното редактиране е от 1994 г.
gecata_maina
3 0
Стопанската организация в древните империи на изтока
9 стр.

Стопанската организация в древните империи на изтока

Стопанската организация в древните империи на Изтока: управление, структура, икономическо законодателство; въпросът зе собствеността; въпросът за ролята на робите и робския труд...
daniche90
8 0
Фирмена организация и максимизиране на печалбата като основна цел
20 стр.

Фирмена организация и максимизиране на печалбата, като основна цел.

Пазарната икономика е форма на организация на общественото стопанство, при което производителите са икономически обособени и действат в условия на обществено разделение на труда...
emoto_92
17 2
Организация на търговската мрежа на дребно за петролни продукти на територията на България
16 стр.

Организация на търговската мрежа на дребно за петролни продукти на територията на България

Търговската мрежа на дребно е материално-техническата база на търговията на дребно и включва различни видове магазини, павилиони, будки, сергии и др. обекти, чрез които се осъществява продажбата на стоки на крайните потребители...
aronn
0 0
Същност на обслужването на клиенти
8 стр.

Същност на обслужването на клиенти

Обслужването на клиентите е съвкупност от дейности, осъществявани в процеса на изпълняване на поръчката за удовлетворяване на потребностите на клиентите, с цел създаване у клиента на представата, че с дадената организация се работи леко и приятно....
ivan40
11 1
Стрес и социална подкрепа
37 стр.

Стрес и социална подкрепа

В съвременния бизнес свят, все по-често и открито, се говори за професионалния стрес и неговите негативни последици както за личността на професионалиста така и за съдбата на конкретната организация. В разгара на тези дискусии, обаче...
dannyboy
16 5