Анализ на фирма и нейната организационно-управленска структура
13 стр.

Анализ на фирма и нейната организационно-управленска структура

Привличане на повече потребители чрез гъвкава ценова политика, компетентно обслужване, наличие на голям избор от предлагани продукти, съвместими със всеки вкус, добри гаранционни условия...
admin
149 6
Разработване на система за управление на човешки ресурси в хотелски комплекс
22 стр.

Разработване на система за управление на човешки ресурси в хотелски комплекс

Същност и значение - УЧР най-общо се свежда до управлвение на хората във формиралия се трудов пазар за постигане целите на организацията. УЧР също така е и функционални направления, които имат равностойно място в организационно-управленска структура.....
dannyboy
6 1
Анализ на организационно - управленска структура
4 стр.

Анализ на организационно - управленска структура

Интересът към изкуствения тен завладя през последните години Америка, редица страни от западна Европа, включително и България. Да притежаваш кафяв загар на кожата означава не само по-добра визия и по-голямо самочувствие...
admin
52 2
Организационно- управленска структура
5 стр.

Организационно- управленска структура

При организации, действащи на международния пазар може да се прилага глобална продуктова или глобална регионална структура. Първата се използва, ако различието между произвежданите продукти е от по- голямо значение...
admin
32 1
Анализ на организационно-управленска структура
6 стр.

Анализ на организационно-управленска структура

В днешно време икономическите и социалните организации са многобройни и разнообразни по своя характер и функции. Организацията, сама по себе си, е плод на разделението на човешкия труд и продукт на модерната икономика. Основните характеристики, които...
admin
44 4
Организационно - управленска структура - същност и видове Фактори от които зависи ОУС
8 стр.

Организационно - управленска структура - същност и видове. Фактори, от които зависи ОУС.

Организирането е втората обща функция на управленския процес, чието главно съдържание се свежда до това да раздели, подреди и свърже работите в организацията за успешно реализиране на целите...
nezabravima
79 0