Фирмен протокол и бизнес етикет
6 стр.

Фирмен протокол и бизнес етикет

Адекватната фирмена култура и комуникационна мрежа представляват изключително важна част от цялостната организационна сфера. Това включва общата мисия и ценности на организацията, което оказва влияние върху процеса на вземане на решения...
messi
0 0
Описание на бизнеса и общо фирмено управление
15 стр.

Описание на бизнеса и общо фирмено управление

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е: Увод Описание на бизнеса и общо фирмено управление Предмет на дейност Мисия и цели Стратегии Стил на ръководство Организационна структура на управление Фирмена култура Фирмена среда...
ndoe
8 0
Култура на виртуалната общност Организационна култура на Kickstarter
29 стр.

„Култура на виртуалната общност. Организационна култура на Kickstarter“

Хората са социални животни и непрекъснато търсят общуване един с друг. По този начин се създава общността - тя не може да съществува без да има комуникация между членовете в нея.
messi
0 0
Организационна култура на предприятието
17 стр.

Организационна култура на предприятието

Организация – това е особен организъм, като основа на неговия жизнен потенциал се явява организационна култура: това за което хората са станали членове на тази организация; начина по който се формират отношения между тях...
admin
18 1
Организационна култура и работа в екип
26 стр.

Организационна култура и работа в екип

Понятие организационна култура. Структурни елементи на организационната култура. Практически аспекти на организационната култура. Управление на организационната култура. Типология на организационната култура...
silviQ
10 1
Eтика
16 стр.

Eтика

Под организационна култура,разбираме начинът на мислене и правене на нещата. Организационната култура обхваща споделяни от членовете на организацията ценности и норми- неписани правила за поведение, формиращи начина...
babyty12
17 0
Организационна култура Същност и определение формиране и развитие на организационната култура Промяна на организационната култура
3 стр.

Организационна култура. Същност и определение, формиране и развитие на организационната култура. Промяна на организационната култура

По определение в организационната култура се включват преди всичко ценности, които са сравнително устойчиви и са вградени в живота на дадена човешка общност за определен период от време...
admin
129 2
Маркетингови стратегии организационна култура и фирмен растеж
13 стр.

Маркетингови стратегии, организационна култура и фирмен растеж

Маркетингът е философия на стопанската дейност, социален процес, чрез който отделни индивиди получават това от което се нуждаят или желаят чрез създаване и размяна на стоки или стойности с други (Котлар). Маркетингът е функция на управлението, която орган
kahavicata
0 1
Организационната култура в Юробанк и Еф Джи България АД
17 стр.

Организационната култура в "Юробанк и Еф Джи България" АД

Същност на организационната култура. Характеристика на организационната култура на "Юробанк и Еф Джи България" АД - мисия, визия, ценности. Управленската структура на банката - корпоративното управление, като организационна култура...
admin
44 2