Инвертиращ и неинвертиращ операционен усилвател ОУ
5 стр.

Инвертиращ и неинвертиращ операционен усилвател (ОУ)

Протокола е използван в ТУ-Варна, втори курс първи семестър. Да се запознаем с устройството на Инвертиращ и неинвертиращ операционен усилвател и неговото приложение електричните вериги.
wizzair
235 6
Изчисляване на микрофонен предусилвател с операционен усилвателтонкоректорсмесител и Изчисляване на краен усилвател на мощност
13 стр.

Изчисляване на микрофонен предусилвател с операционен усилвател,тонкоректор,смесител и Изчисляване на краен усилвател на мощност

Усилвателите на мощност са предназначени да предават в определен товар относително голяма мощност с голям коефициент на по-лезно действие и зададени максимално допустими изкривявания на усил вания сигнал.
ndoe
59 1
Анализ и оптимизация на съществуваща система за производствен и операционен мениджмънт
8 стр.

Анализ и оптимизация на съществуваща система за производствен и операционен мениджмънт

Настоящият курсов проект има за цел да анализира вече съществуваща система за производствен и операционен мениджмънт и на база извършения анализ да установи дали системата или е оптимално подбрана или може да бъде обект на оптимицазия...
rusev02
0 0
Капиталова структура на търговската фирма основни елементи и тяхното влияние върху стойността Модел на Моделияни-Милер Финансов левъридж и стойност на фирмата Операционен риск и финансов риск Анализ на влиянието на данъците модел на Милер Статична
13 стр.