Eкологична химия и опазване на околната среда
200 стр.

Eкологична химия и опазване на околната среда

Предоставя информация за основните положения на екологията; биосферата и елементите на биосферата; замърсяване на биосферата и отделните екосистеми; технически методи за защита на околната среда; технологични процеси и проблемите по опазване на околната с
bagsi
8 2
Опазване от замърсяване с отпадъци
8 стр.

Опазване от замърсяване с отпадъци

Безотпадъчна технология – метод за произвосдтво на продукция с най-рационално използване на суровини и енергия, който позволява да се намалят емисиите на замърсителите в околната среда и отпадъците, които се получават при производството и използването...
silviQ
2 0