Същност и особености на изобразителната дейност моделиране- материали и техники на работа
10 стр.

Същност и особености на изобразителната дейност моделиране- материали и техники на работа

Моделиране означава процеса, работата с глина или пластилин при изграждането на скулптурни образи. Моделирането е художествено изобразителна дейност, при която образът се изгражда в неговия действителен обем....
admin
67 15
Образът на прикования Прометей
10 стр.

Образът на прикования Прометей

Античността нарекла Есхил "баща на трагедията". Това почетно прозвище се оправдава не само от предимството, че живял преди Софокъл и Еврипид, а и защото в неговото творчество трагедията се превърнала от тържествена оратория в драма...
ndoe
69 0
Образът на крепостническа Русия в романа Мъртви души на Н Гогол
10 стр.

Образът на крепостническа Русия в романа "Мъртви души" на Н. Гогол

Николай Гогол е огромен къс от руското битие. Единствено той в руската литература създава школа – натуралната школа. Самобитният руски писател създава нов стил. Гогол е основоположник на критическия реализъм като осъзнат художествен похват...
nerven
19 1
Образът на Людмила Живкова и нейната роля по времето на социализма
10 стр.

Образът на Людмила Живкова и нейната роля по времето на социализма

Личността на Людмила Живкова несъмнено е феномен в съвременната българска история – за това вече се говори достатъчно подробно и разностранно по време на днешната ни конференция...
cblock
0 0
Образът на бунтовника-емигрант в стихотворението На прощаване от Христо Ботев
10 стр.

Образът на бунтовника-емигрант в стихотворението "На прощаване" от Христо Ботев

Безспорният връх във възрожденската ни поезия – това е Христо Ботев. Въпреки твърде оскъдното си лирично творчество, калоферският поет е единственият автор в българската литература, възприеман като "гениален"...
gecata_maina
9 0
Изграждане и управление на имиджа Персонален и корпоративен имидж
9 стр.

Изграждане и управление на имиджа. Персонален и корпоративен имидж.

Медииният имидж е твърде съществен компонент от системата на корпоративната култура. Образът на дадена организация или личност, интерпретиран от масмедиите се явява проекция на нейната дейност
messi
0 1
Какво представляват Аз-образът и Аз-концепцията
9 стр.

Какво представляват Аз-образът и Аз-концепцията?

Самосъзнанието се разглежда като процес, чрез който човек съзнава себе си като субект на своите емоции, действия, опознава до някаква степен собствената си природа и се разграничава като уникално човешко същество.
messi
11 2
Образът на Акакий Акакиевич Башмачкин
7 стр.

Образът на Акакий Акакиевич Башмачкин

Фамилията Башмачкин (от руски "башмак" - обувка) създава впечатление за човек, роден, за да страда. Още с появата си на света Акакий Акакиевич е пренебрегнат от съдбата. Няма дори собствено име, защото майка му му дава това на неговият баща....
silviQ
27 0