Фолклорното звучене на поемата Извора на белоногата
2 стр.

Фолклорното звучене на поемата "Извора на белоногата"

Индивидуалната житейска криза на поета, оказва влияние на неговото творчество. Той решава да създаде поема, в която главната героиня е изправена пред житейски избор. Тази своя идея той въплащава в образа на Гергана.
lubega
9 0
Физическата и нравствената красота на българката разкрити чрез образа на Гергана
3 стр.

Физическата и нравствената красота на българката, разкрити чрез образа на Гергана

Портретът на Гергана е израз на авторската обич, на възторга му от красивата девойка. Героинята обаче омайва главно с външните си качества и с възвишените си духовни ценности.Още от сравнението и с кротко агънце прозират благия и характер, добротата...
ndoe
47 1
Нравствената красота на българката в образа на Гергана в поемата-Изворът на белоногата
2 стр.

Нравствената красота на българката в образа на Гергана в поемата-"Изворът на белоногата"

"Изворът на белоногата" е една от най-ярките поеми в националната литература.В нея Славейков разкрива красотата,скромността и вярната люубов на една българка в образа на Гергана...
mOn
243 4
Образът на Гергана - народния идеал за девойка и жена
2 стр.

Образът на Гергана - народния идеал за девойка и жена

В образа й са въплатени характерни черти,присъши на поведението на девойката в условията на патриархалните нрави в българското село. На Гергана не са чужди народните ...
admin
37 0
Физическата и нравствената красота на българката разкрити чрез образа на Гергана
3 стр.

Физическата и нравствената красота на българката, разкрити чрез образа на Гергана

Портретът на Гергана е израз на авторската обич, на възторга му от красивата девойка. Героинята обаче омайва главно с външните си качества и с възвишените си духовни ценности.Още от сравнението и с кротко агънце прозират благия и характер, добротата...
gecata_maina
0 1