Нравствената красота на българката в образа на Гергана в поемата-Изворът на белоногата
2 стр.

Нравствената красота на българката в образа на Гергана в поемата-"Изворът на белоногата"

"Изворът на белоногата" е една от най-ярките поеми в националната литература.В нея Славейков разкрива красотата,скромността и вярната люубов на една българка в образа на Гергана...
mOn
243 4
Гергана смъртта и липсващият Никола в поемата Изворът на белоногата
4 стр.

Гергана, смъртта и липсващият Никола в поемата "Изворът на белоногата"

Присъствието на три елемента в заглавието на темата предполага анализ на три образа – два видими и един липсващ.видими са образите на Гергана и везира. Образът на момичето се разкрива постепенно,главно чрез портретна характеристика и чрез диалога...
lubega
59 1
Изворът на белоногата
1 стр.

"Изворът на белоногата"

Произведението ни дава възможност да вникнем в моралните и нравствени идеали на българите до освобожденската историческа действителност. Композицията на творбата е изградена върху образа на Гергана-обхващащ непреходните добродетели на бъларската девойка..
cblock
21 0
Сравнителна характеристика на Ралица от поемата на Пенчо Славейков Ралица и Гергана от Изворът на белоногата на Петко Славейков
3 стр.

Сравнителна характеристика на Ралица от поемата на Пенчо Славейков "Ралица" и Гергана от "Изворът на белоногата" на Петко Славейков

Творчеството на Петко Славейков,както и несъмненото му влияние в живота на българите след Освобождението, са превърнали образа му в светъл олтар, пред който всички се прекланяме. Пенчо Славейков не отстъпва на баща си ...
lubega
38 2