Физическата и нравствената красота на българката разкрити чрез образа на Гергана
3 стр.

Физическата и нравствената красота на българката, разкрити чрез образа на Гергана

Портретът на Гергана е израз на авторската обич, на възторга му от красивата девойка. Героинята обаче омайва главно с външните си качества и с възвишените си духовни ценности.Още от сравнението и с кротко агънце прозират благия и характер, добротата...
gecata_maina
0 1
Изворът на белоногата
1 стр.

"Изворът на белоногата"

Произведението ни дава възможност да вникнем в моралните и нравствени идеали на българите до освобожденската историческа действителност. Композицията на творбата е изградена върху образа на Гергана-обхващащ непреходните добродетели на бъларската девойка..
legolas
69 4
Изворът на белоногата
1 стр.

"Изворът на белоногата"

Произведението ни дава възможност да вникнем в моралните и нравствени идеали на българите до освобожденската историческа действителност. Композицията на творбата е изградена върху образа на Гергана-обхващащ непреходните добродетели на бъларската девойка..
cblock
21 0
Сравнителна характеристика на Ралица от поемата на Пенчо Славейков Ралица и Гергана от Изворът на белоногата на Петко Славейков
3 стр.

Сравнителна характеристика на Ралица от поемата на Пенчо Славейков "Ралица" и Гергана от "Изворът на белоногата" на Петко Славейков

Творчеството на Петко Славейков,както и несъмненото му влияние в живота на българите след Освобождението, са превърнали образа му в светъл олтар, пред който всички се прекланяме. Пенчо Славейков не отстъпва на баща си ...
lubega
38 2
Гергана смъртта и липсващият Никола в поемата Изворът на белоногата
4 стр.

Гергана, смъртта и липсващият Никола в поемата "Изворът на белоногата"

Присъствието на три елемента в заглавието на темата предполага анализ на три образа – два видими и един липсващ.видими са образите на Гергана и везира. Образът на момичето се разкрива постепенно,главно чрез портретна характеристика и чрез диалога...
lubega
59 1
Физическата и нравствената красота на българката разкрити чрез образа на Гергана
3 стр.

Физическата и нравствената красота на българката, разкрити чрез образа на Гергана

Портретът на Гергана е израз на авторската обич, на възторга му от красивата девойка. Героинята обаче омайва главно с външните си качества и с възвишените си духовни ценности.Още от сравнението и с кротко агънце прозират благия и характер, добротата...
wizzair
7 1