Казус по право
7 стр.

Казус по право

Съдът е установил, че ищецът И.П. е станал собственик на процесния имот още през 1974 г., когато по наследство и по давност се е сдобил чрез обстоятелствена проверка с нотариален акт за собственост...
dannyboy
0 0