Несъвършенна конкуренция - монополистична конкуренция и олигопол
8 стр.

Несъвършенна конкуренция - монополистична конкуренция и олигопол

1. Монополистична конкуренция. Пазарна структура при монополистична конкуренция. Равновесие на фирмите при монополистична конкуренция в краткоср и дългосрочен период. Последиците от монополистична конкуренция. 2. Олигопол. Пазарни структури при олигопол.
Simonsita
24 3
Несъвършенна конкуренция - монополистична конкуренция и олигопол
8 стр.

Несъвършенна конкуренция - монополистична конкуренция и олигопол

Пазарна структура при монополистична конкуренция, равновесие на фирмите при монополистична конкуренция в краткоср и дългосрочен период, последици, пазарни структури при олигопол, поведение на фирмите при олигопол и др.
nerven
16 0