Организационно поведение
411 стр.

Организационно поведение

Организационното поведение е в центъра на модерното познание за съвременния свят, в който заедно с функционирането на нов тип организация като непрекъснато самообновяваща се система, се изискват и способности да се действа...
mOn
23 2
География на България
364 стр.

География на България

съшност и особенности на географското положение;оценка на географското положение на българия;релеф на българия;полезни ископаеми на българия;климат на българия;води на българия;почви на българия;растителност и животински свят
cblock
4 1
ИСТОРИЯ НА СРЕДНОВЕКОВНИЯ СВЯТ
363 стр.

ИСТОРИЯ НА СРЕДНОВЕКОВНИЯ СВЯТ

Средновековният свят преминал първия, ранен етап от своята история и навлязъл в нов, по-висш стадий на развитие. Феодалният обществен строй се оформил окончателно. Аграрната система господствала.
messi
0 0
Основни принципи на телевизията
237 стр.

Основни принципи на телевизията

Познанието ни за обкръжаващия свят в значителна степен се доставя от светлината известно е, че сред органите ан чувствата най- ефективно е зрението. Около 80% от цялата информация, която човек получава, му се доставя от зрителната система причини.
ndoe
10 1
Областна стратегия за развитие на област Бургас
173 стр.

Областна стратегия за развитие на област Бургас

Екологичните проблеми на съвременния свят стават все повече и повече публични и това е причината, поради което екологията е станала много "обществена", въпреки първоначално от своя научен характер....
daniche90
6 0
Храните - лекарства Билкови и рецепти
153 стр.

Храните - лекарства. Билкови и рецепти

Като овощна култура дюлята е била позната от дълбока древност - около2000г преди новата ера. Днес тя е разпространена из целия свят, но се отглежда най- вече в средиземноморските държави, на Балканския полуостров, в някои страни от Азия и САЩ...
messi
0 0