ИСТОРИЯ НА СРЕДНОВЕКОВНИЯ СВЯТ
363 стр.

ИСТОРИЯ НА СРЕДНОВЕКОВНИЯ СВЯТ

Средновековният свят преминал първия, ранен етап от своята история и навлязъл в нов, по-висш стадий на развитие. Феодалният обществен строй се оформил окончателно. Аграрната система господствала.
messi
0 0
Теми по История на Средновековния свят
123 стр.

Теми по История на Средновековния свят

Прелиствайки съчиненията, посветени на Българското средновековие, любителите на историческото четиво неведнъж са се убеждавали, че това е една епоха от нашето минало, за която малко от направените изводи звучат категорично и неопровержимо.
messi
0 0
Художественият свят в кратките приказки на Елин Пелин
95 стр.

Художественият свят в кратките приказки на Елин Пелин

Разработката е предназначена за студенти от специалност "Начална педагогика". Структурирана е в 3 глави. Съдържа интерпретационни наблюдение и методически разработки....
messi
16 0
Свят И Личност
78 стр.

Свят И Личност

Аз преподавам този предмет, красноречиво наречен «Свят и личност», от самото начало на въвеждането му в системата на средното ни образование (учеб¬ната 2002/2003 г.) на десетте паралелки от 12-ти клас при ПГ «Генерал Вла¬димир Заимов».
Jmork
151 4
КАМЕРНИЯТ СВЯТ НА МАРА БЕЛЧЕВА ТИХ ОЛТАР НА СЕНКИ
72 стр.

КАМЕРНИЯТ СВЯТ НА МАРА БЕЛЧЕВА – ТИХ ОЛТАР НА СЕНКИ

Най-ранните литературни усилия на жени в българската литература се появяват в публичното пространство около средата на ХІХ в. Първите женски прояви са в областта на превода.
messi
0 0
Курсов проект на фирма Захарен свят
69 стр.

Курсов проект на фирма "Захарен свят"

Фирма "Захарен свят" има за дейност производството на сладкарски изделия. Фирмата е създадена през 2003г. със седалище и управление гр.Велико Търново. Разполага с голяма сграда в която се произвежда...
messi
8 0