Гневът на Ахил - движеща сила в героичния свят на Илиада
2 стр.

Гневът на Ахил - движеща сила в героичния свят на "Илиада"

Увод:Поемата "Илиада" разказва за събития от далечнто минало, като го представя идеализирано. Отразено е голямо историческо събитие, което определя съдбата на един народ – Троянската война. Тези две особености определят произведението като класи
emoto_92
20 0
Проекции на ценностите и културата върху моделите на поведение
8 стр.

Проекции на ценностите и културата върху моделите на поведение

Проекции на ценностите и културата върху моделите на поведение. Културна стимулация и управленски стилове. Принципни различия в концептуалния модел на управление. Моделите на европейската „мозайка". Акумулиращи модели на модерния свят...
ivan40
0 0
КОЛЕКЦИОНИРАНЕТО ИНТЕРАКТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРИРОДНИЯ СВЯТ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ДЕТСТВО
7 стр.

КОЛЕКЦИОНИРАНЕТО – ИНТЕРАКТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРИРОДНИЯ СВЯТ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ДЕТСТВО

Приоритет в дейността на съвременната детска градина е възпитаването на екологични ценности у децата. За педагогическата ни общност това означава да научим малките природооткриватели да живеят заедно и заедно да градят подреден, хармоничен и чист свят.
messi
0 0
Блян и действителност в поезията на Димчо Дебелянов
2 стр.

Блян и действителност в поезията на Димчо Дебелянов

В поезията на Димчо Дебелянов често се повтаря думата "блян". Тя изразява състояние на душата, в което тя (душата) се откъсва от съществуващата действителност, за да проникне в един по-съвършен и хармоничен свят, съществуващ само в мечтите на п
nicky931
3 0
Моралът на безумеца в Дон Кихот
2 стр.

Моралът на безумеца в "Дон Кихот"

В романа "Дон Кихот" безумецът живее в един свой измислен свят, в който се стреми да помага на бедните и беззащитните хора. В очите на целия свят той е луд, но хората са по-луди от него, защото допускат да се накърнява достойнството на ближния.
ndoe
2 0
Подробни лекции по философия за първи курс
74 стр.

Подробни лекции по философия за първи курс

Първоначално философията обхваща цялата съвкупност от знание на хората за материалния свят и съзнанието. Философията означава любов към мъдростта . Времето в което живеем е с необичайно сложни проблеми...
emoto_92
10 1
Почви растителност и животински свят в България
10 стр.

Почви, растителност и животински свят в България

Почвите, растителността и животинският свят са продукт на динамичното взаимодейдтвие между останалите природни компоненти. Състоянието и измененията в характеристиките на почвите, растителността и животинския свят е най-важният индикатор .....
cblock
3 1
Носталгичния копнеж в елегиите Скрити Вопли и Помниш ли помниш
2 стр.

Носталгичния копнеж в елегиите "Скрити Вопли" и "Помниш ли, помниш ..."

Димчо Дебелянов е един от най-трагичните поети в българската литература. Творецът със силно изявена "модерна душа" е обречен на безкрайно лутане между свят идеал и скверна действителност.
nezabravima
10 0
Образът на Пенка
2 стр.

Образът на Пенка

Докосвайки се до образите, създадени от Елин Пелин, ние се потапяме в един прекрасен чист и истински свят, който макар и отдалечен от нашето време, ни представя същността на тези образи....
ndoe
4 0