Класификация на активите по нивата на балансовата схема
13 стр.

Класификация на активите по нивата на балансовата схема

Активите представляват сложни икономически величини, поради което те се класифицират според различни признаци. Основна се явява възприетата в закона за счетоводството класификация...
dannyboy
1 0
Екология
10 стр.

Екология

Съдържанието на съвременната екология най-добре се разбира, ако се изхожда от концепцията на нивата на организираност, която всъщност представлява един своеобразен екологически спектър...
cblock
5 0
Биографичен метод в емпиричните изследвания
22 стр.

Биографичен метод в емпиричните изследвания

През последните години се наблюдава нарастващ интерес към биографичните методи в социологическите науки. Това се дължи на факта, че те са един от малкото методи, които успешно могат да осъществят връзка между макро и микро нивата на социалните феномени...
rusev02
1 2
Страданието породено от сблъсъка с природните и социалните сили в поезията на Яворов
3 стр.

Страданието породено от сблъсъка с природните и социалните сили в поезията на Яворов

Пейо Яворов живее във време на социална несправедливост, когато българският селянин е обречен на безкрайни мъки, глад и мизерия. Поетът искрено съчувства на селския човек и разкрива страданията му в стихотворенията си ``На нивата`` и ``Градушка``...
nezabravima
7 0
Административно-териториално устройство окрупняването на общините за или против
8 стр.

Административно-териториално устройство окрупняването на общините – за или против?

През целия период след Освобождението по отношение броя на нивата на управление и взаимоотношенията между тях дилемата винаги е била какъв модел на териториално управление е нужен – тристепенен или двустепенен...
the_magicer
0 0