Човешкото насилие над природата в разказа Нежната спирала - Йордан Радичков
3 стр.

Човешкото насилие над природата в разказа "Нежната спирала" - Йордан Радичков

В света на писателя Йордан Радичков природата се явява не просто фон, а равноправно действащо лице, което определя мярката за нравственост...
ivan40
15 0
Програма за създаване на система за управление на качеството
7 стр.

Програма за създаване на система за управление на качеството

"Кризисен център" е комплекс от социални услуги за деца и лица, пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, които се предоставят за срок до 6 месеца и са насочени към оказване на индивидуална подкрепа...
the_magicer
30 2
Причини за домашното насилие над жени
8 стр.

Причини за домашното насилие над жени

Информацията по въпроса за насилието над жените е изцяло съвременна, тъй като и изследователският интерес към темата възниква едва през 20 век. Засегнати са някои възгледи на Хелене Дойч, Карен Хорни и др...
ivan40
0 1
Правомощия на европейско политическо ведомство
89 стр.

Правомощия на европейско политическо ведомство

Обединена Европа е стара мечта на хората от континента. Във вековете тя се е преплела тясно с имперските идеи - от Древния Рим до Третия райх, през Карл Велики и Наполеон І Бонапарт. Винаги се е разчитало на силата, на наложената с насилие воля...
cblock
0 0
Международният тероризъм и сигурността
17 стр.

Международният тероризъм и сигурността

Какво представлява международният тероризъм?Коя е силата,която раздели света на религии,цивилизации и идеологии?Самият "тероризъм" като термин означава използването на насилие за постигане на определени политически цели...
lubega
5 2
Деца преживели физическо насилие- консултиране
9 стр.

Деца, преживели физическо насилие- консултиране

Алкохолизмът и наркоманията сред членовете на семейството е сигурен признак, бе бракът се разпада /независимо дали те са причина или следствие от това/, че възпитателният надзор над децата е принизен или отсъства.
ivan40
4 0
Управление на екипите
10 стр.

Управление на екипите

Кризисният център за деца, пострадали от насилие осигурява институционална закрила и защита на децата, пострадали от различни форми на насилие в семейството или извън семейната среда...
ndoe
6 0