Население на Азия
16 стр.

Население на Азия

Населението на Азия наброява около 4.1 млрд души. През ХХ век то се е увеличило 4 пъти. От началото на ХХІ век то нараства с 1,2% годишно. Нарастването му се дължи на високият му естествен прираст...
ndoe
31 0
Практически аспекти на допълнително доброволно пенсионно осигуряване
105 стр.

Практически аспекти на допълнително доброволно пенсионно осигуряване

Проблемите на планетата днес са застаряващото население, безработицата, ниското ниво на вноските и нарастващия брой на заетите в сивата икономика.
messi
0 0
Курсова работа по Диалектология - диалект в Голям извор Тетевенско
5 стр.

Курсова работа по Диалектология - диалект в Голям извор, Тетевенско

Има предположения, че в Тетевенско е заселено население след Прилепското въстание през 1574г. от Прилепско. Смята се, че в Троянския балкан е придошло население от Тракийската равнина и Родопската област още по време на османското нашествие...
nerven
0 0
Социално положение и психологични особености на старите хора
11 стр.

Социално положение и психологични особености на старите хора

В съвременния свят расте абсолютния брой и относителният дял на старите хора, отнесени към цялото население.Една от причините за това е увеличената средна продължителност на живота.В развитите икономически страни относителният дял на лицата над 60...
nezabravima
1 0
Основни фактори за формирането на предлагането на труд Теория за избора между свободно и работно време Ефект на дохода и ефект на заместването
7 стр.

Основни фактори за формирането на предлагането на труд. Теория за избора между свободно и работно време. Ефект на дохода и ефект на заместването.

Предлагането на труд се предопределя от състоянието и движението на населението между трите основни групи хора: заети, безработни и икономически неактивно население...
nerven
0 0