Диверсификация метод за разпределение на риска
3 стр.

Диверсификация –метод за разпределение на риска

Диверсификацияте е често използвана стратегия от фирмите във всички браншове на икономиката.Тя представлява стратегия за управление на риска с цел намаляване на бъдещи загуби от непредвидими събития и влиянието на природните сили.
messi
0 1
Катализа- основни понятия видове
30 стр.

Катализа- основни понятия, видове

Химичните реакции се ускоряват при повишаване на температурата. използването на тази закономерост в практиката е свързано с разход на енергия. Освен това при някои процеси това води до намаляване на добивите. Един от начините...
silviQ
77 0
Цената на пшеницата реколта 2004г
12 стр.

Цената на пшеницата: реколта 2004г.

Пшеницата като вид стока и суровина попада в т.нар. контролирани от правителството стоки, тъй като тя е много чуствителна и е почти нееластична, т.е. с промяна на цената на предлагането й /повишаване или намаляване/ потреблението на тази стока се изменя
gecata_maina
0 0
Възобновяеми енергийни източници
12 стр.

Възобновяеми енергийни източници

Политика, свързана с постигането на общите цели за сигурност на енергийните доставки, намаляване на въздействието върху околната среда и способства за повишаване на енергийната независимост на държавите...
emoto_92
6 0
Изследване на фирма и насоки за намаляване на риска при управление на организацията
15 стр.

Изследване на фирма и насоки за намаляване на риска при управление на организацията

Oбщо представяне на фирмата. Резюме. Представяне на бизнес идеята. Мисия и цели. Oписание на бизнеса (предприятието). Маркетинг. Операционен (производствен) план. Организация и управление. Оценка на риска. Финансов план...
the_magicer
71 8
Инвестиции и инвестиционни проект
20 стр. очаква одобрение

Инвестиции и инвестиционни проект

Инвестициите играят важна роля в икономиката на предприятието. Те са основен фактор за осъществяване на стопанската дейност, за повишаване качеството на продукцията, снижаване на разходите, повишаване на конкурентноспособността и намаляване на разходите
messi
0 0
Създаване на ZopePlone базирана система за оnline тестове
40 стр.

Създаване на Zope/Plone базирана система за оnline тестове

Стремежът за намаляване на размерите и повишаване на плътността на елементите в полупроводниковата пластина е стабилна тенденция в микроелектрониката през последните 50 години...
the_magicer
0 0
Нелинейни методи за определяне на амортизационните отчисления Линейно-намаляваща амортизация
2 стр.

Нелинейни методи за определяне на амортизационните отчисления. Линейно-намаляваща амортизация

В зависимост от равномерното или неравномерното намаляване или увеличаване на амортизационната квота, нелинейните методи се класифицират на две групи...
loli
1 0
kazus po makroikonomika
14 стр.

kazus po makroikonomika

Казусът съдържа 3 въпроса1. Икономиката на САЩ през 30-те години на ХХ в. се отличава с дефлация и значително намаляване на равнището на производството и заетостта. Как можете да обясните тази ситуация от гл. т. на модела на макроикономическо равновесие &
nezabravima
3 0