Задържане под стража
9 стр.

Задържане под стража

Исторически този институт на наказателно процесуалното право възниква в древен Рим с цел обезпечаване на дееца при извършването на съдебно-следствените действия и осигуряването му при изпълнение на постановената присъда.
ndoe
6 0
Административни наказания Понятие и видове Налагане на административното наказание
8 стр.

Административни наказания. Понятие и видове. Налагане на административното наказание

Понятие за административно наказание и административно-наказателна отговорност. Административно-наказателно отговорни лица. Административно-наказващи органи. Видове административни наказания. Определяне и индивидуализиране на наказанията...
admin
31 4
Протокол 6 към Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи- относно премахването на смъртното наказание
5 стр.

Протокол №6 към Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи- относно премахването на смъртното наказание

Българското наказателно право се изгражда върху принципите на законността, на демократизма и хуманизма. То визира отрицателните прояви, които могат да бъдат дадени във всички сектори на обществения живот...
loli
0 0