Устройствена политика и регионално планиране в община Елин Пелин
111 стр. очаква одобрение

Устройствена политика и регионално планиране в община Елин Пелин

Устройството на територията е пространствен израз на икономическата, социалната, културната и екологичната политика на обществото, а също така и инструмент за регулиране на взаимоотношенията между обществената система и природната среда.
messi
0 0
Елин Пелин
8 стр.

Елин Пелин

Угрози от модерно естество, ние се питаме каква в бъдещия свят на европейската културна съобщност би съхранило българската идентичност. Сигурно за балканския човек романите на иво адрич и филмите на е...
admin
1 0
За разказа Ангелинка от Елин Пелин
4 стр.

За разказа "Ангелинка" от Елин Пелин

В началото на разказа авторът въвежда част от образите, сред които е леля Станка.Читателят узнава, че тя има “някаква далечна роднина, гражданка” от София с тайнственото и странно име Дъмша.
admin
3 0
РАЗКАЗИТЕ НА ЕЛИН ПЕЛИН ИЗРАЗ НА АВТОРОВОТО РАЗБИРАНЕ ЗА ДОБРО И ЗЛО
5 стр.

РАЗКАЗИТЕ НА ЕЛИН ПЕЛИН – ИЗРАЗ НА АВТОРОВОТО РАЗБИРАНЕ ЗА ДОБРО И ЗЛО

Като своя герой отец Сисой Елин Пелин може да каже: „Недостоен съм... по снизхождението си към грешните". Вероятно затова творчеството му няма тенденциозен характер, а е изпълнено с любов и разбиране към човека. Както сам признава, той създава разказ
nicky931
4 0
Нравствените добродетели на народа в разказите на Елин Пелин
1 стр.

Нравствените добродетели на народа в разказите на Елин Пелин

В лицето на Елин Пелин българската литература има един от класиците на художествената проза и най-големия творец и реалист на българското село. Той единствен е пресъздал селската ...
Simonsita
1 0