Гераците - Елин Пелин
3 стр.

Гераците - Елин Пелин

Майсторът на разказа Елин Пелин създава и няколко по-обемни повествователни творби (три повести и един незавършен роман), сред които се откроява със своето идейно-художествено майсторство най-популярната от тях – повестта „Гераците”...
emine
15 1
Изконното в българското битие и добродетелите на българина в творчеството на Елин Пелин
11 стр.

Изконното в българското битие и добродетелите на българина в творчеството на Елин Пелин

Елин Пелин израства в селото, излиза от средата на самото селячество. Той живее неговия живот, сраснал се с неговия бит – поради тази причина селянинът в неговото творчество се явява в своя истински и неподправен образ....
messi
2 0
Гераците
2 стр.

Гераците

Елин Пелин е класик в българската литература. Той създава незабравими творби като "гераците", множество разкази за страданието и надеждата на българина. Елин Пелин е съвременник на социалното разслоение в българското село...
mOn
10 0
Човешкия свят през погледа на Елин Пелин
1 стр.

Човешкия свят през погледа на Елин Пелин

Елин Пелин често бива определян като певец на селото. Голяма част от творчеството му е посветено именно на живота в българското село, като по този начин изразява личният си поглед върху човешкия свят.
emoto_92
1 0
Гераците на Елин Пелин - повест за разрушената хармония
5 стр.

"Гераците" на Елин Пелин - повест за разрушената хармония

Колкото и общо да звучи подобно твърдение, то има своите дълбоки основания. Целият трагизъм на човешкия живот е побран на нейните страници - трагизъм, идващ от недълготрайността на човешкото щастие и доминантата на страданието.
admin
34 1