Застрахователни вноски Презастраховане Застрахователен пазар надзор
11 стр.

Застрахователни вноски. Презастраховане. Застрахователен пазар, надзор

Дефиниция - еднократно или периодическо повтарящо се плащане за определен период от време от страна на застрахования към застрахователя. Нарича се още премия.
nezabravima
10 2
Митнически надзор контрол и проверка същност и определение
6 стр.

Митнически надзор, контрол и проверка – същност и определение

Легално определение на понятията “митнически надзор” и “митнически контрол” дава Закона за митниците, според който митническия надзор е съвкупност от действия на митническите органи
ndoe
30 2
Българското банково законодателство по модела на европейските регулации за банков надзор
17 стр.

Българското банково законодателство по модела на европейските регулации за банков надзор

С приемането на Закона за БНБ през юли 1997 г. паричната система в България беше реорганизирана и въведен Паричен съвет. На БНБ е отнето правото да кредитира правителството, като запазва функциите си на кредитор от последна инстанция...
gecata_maina
0 1
Банков надзор Понятие Надзорни правомощия на БНБ
14 стр.

Банков надзор. Понятие. Надзорни правомощия на БНБ

Банков надзор. Понятие. Надзорни правомощия на БНБ. Вътрешен банков контрол. Контрол върху търговските банки. Банков контрол върху големите и вътрешните кредити. Кредитни ограничения.
gecata_maina
4 1
Характеристика и контролни процедури на Комисията за финансов надзор
12 стр.

Характеристика и контролни процедури на Комисията за финансов надзор

Устройство и управление на Комисията за финансов надзор(КФН); Цели и функции на Комисията; Правомощия и контролни процедури на КФН; Регистри и информационна политика на Комисията
lubega
6 1
Упражняване на строителен надзор при изграждане на строителни обекти
28 стр.

Упражняване на строителен надзор при изграждане на строителни обекти

Със Закона за устройство на територията (ЗУТ), влязъл в сила от 31.03.2001г. са регламентирани задачите, функциите и действията на Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК)...
ivan40
2 1
Технология на контрола върху ликвидността на банките Принципи за управление и надзор върху ликвидността
12 стр.

Технология на контрола върху ликвидността на банките. Принципи за управление и надзор върху ликвидността

Ликвидността на банките е способност за тяхното управление, представлява способността им във всеки един момент без забава да могат да изпълняват ежедневните си задължения, както в нормална банкова среда, така и в условията на криза...
emoto_92
1 0
Влиянието на банков надзор върху кредитната система в Република България
32 стр.

Влиянието на банков надзор върху кредитната система в Република България

Характеристика на контрола, упражняван върху кредитирането от контролните органи в банките,е неговата пълнота и всеобватност. Контролните процедури протичат по целият цикъл на разрешаване, отпускане и обслужване на кредита. Нормативната обоснованост за...
ivan40
0 0
Надзор и регулиране на търговските банки 35 стр
36 стр.

Надзор и регулиране на търговските банки (35 стр.)

Търговските банки са гръбнака на финансовата система, чиято стабилност е едно от най-важните условия за функционирането на пазарните механизми, за ръста на националната икономика, за благосъстоянието на гражданите...
dannyboy
2 0