Монохибридно кръстосване
6 стр.

Монохибридно кръстосване

Монохибридно кръстосване. Същност на монохибридното кръстосване. Оплождането на организми от един вид (рядко от близкородствени видове), които се различават по своята наследствена информация, се нарича кръстосване (хибридизация)...
admin
36 2