Социално-икономическа характеристика на Холандия
26 стр.

Социално-икономическа характеристика на Холандия

Холандия или Нидерландия (Nederland на холандски) е европейската част на Кралство Нидерландия, което включва още Холандските Антили и Аруба. Тя е конституционна монархия с парламентарна демокрация....
ndoe
0 0
Народен суверенитет- същност разграничения конституционни гаранции
8 стр.

Народен суверенитет- същност, разграничения, конституционни гаранции

Суверенитетът присъства в действащата българска конституция (чл. 1, ал 3 и чл. 9 ). Понятието се формира във Франция с изграждането на Абсолютната монархия и преживява дълбока трансформация през епохата на Великата френска революция...
messi
11 1
Западноевропейска литература
2 стр.

Западноевропейска литература

Класицизъм -стремеж да се възвеличи абсолютната монархия,която се създава още през 16в.,но се налага особено през 17-ти.(по времето на Луй 13 и най-вече Луй 14-ти.;Абсолютистка монархия-властта е в ръцете на краля;...
ndoe
23 2
Просвещение романтизъм и реализъм
1 стр.

Просвещение, романтизъм и реализъм

Векът на просвещението – изграждане на нова ценностна система - освобождаване на индивидуалния и обществен морал от нормите на традиционната религия и държавното устройство на абсолютната монархия...
loli
4 3
Папската монархия през Средновековието
18 стр.

Папската монархия през Средновековието

Разработката проследява развитието на западното християнство - католицизма, етапите през които минава папството, превръщането му в "монархия", влиянието, което оказва религията - папството върху обществото....
ndoe
4 1