Курсова работа по екологичен одит - методи за оптимизация на технологичните обекти
7 стр.

Курсова работа по екологичен одит - методи за оптимизация на технологичните обекти

Курсовата работа е базирана на методите на математическото моделиране, изучаващи се от студентите в специалността "Екология" на ХТМУ...
admin
45 3
Големи системи
434 стр.

Големи системи

Лекционен курс в магистърската степен на обучение, спец. АИТ в лекционния курс, озаглавен "големи системи”, се разглеждат основните теоретични и приложни аспекти при изследване, моделиране и управление на обекти и системи с голяма размернос
cblock
0 0
СТАТИСТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ НА ФАКТОРИТЕ ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ЕТП И НАДЕЖДНОСТТА НА ЕТУ
61 стр.

СТАТИСТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ НА ФАКТОРИТЕ ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ЕТП И НАДЕЖДНОСТТА НА ЕТУ

Моделът е, изкуствено и с определена цел, създаден образ на реален обект или на отделни негови елементи или особености като.........
aronn
12 2
Същност и особености на изобразителната дейност моделиране- материали и техники на работа
10 стр.

Същност и особености на изобразителната дейност моделиране- материали и техники на работа

Моделиране означава процеса, работата с глина или пластилин при изграждането на скулптурни образи. Моделирането е художествено изобразителна дейност, при която образът се изгражда в неговия действителен обем....
admin
67 12
МОДЕЛИРАНЕ НА ФИНАНСОВИ ПРОЦЕСИ
5 стр. очаква одобрение

"МОДЕЛИРАНЕ НА ФИНАНСОВИ ПРОЦЕСИ”

Изберат по една фирма, чиито акции се котират на фондовите борси. От информациите за борсовите сесии се извличат данни за обемите търгувани акции и техните цени (на съответната компания) за времето от 1 януари 2000 г. до 30 април 2015 г.
messi
0 0
Технология на обучението по компютърно моделиране чрез програмата Solid Works в V и VI клас по технологично обучение
96 стр.

Технология на обучението по компютърно моделиране чрез програмата "Solid Works" в V и VI клас по технологично обучение

В съвременното динамично общество владеенето и ползването на информационните и комуникационни технологии е съществен елемент от функционалната грамотност на всеки човек...
ndoe
13 0