Ролята на златото като пари минало настояще бъдеще
5 стр.

Ролята на златото като пари – минало, настояще, бъдеще

Парите се определят като особен вид стока , която в качеството си на всеобщ еквивалент изразява стойността на всички останали стоки и се разменя срещу тях. Те са стихийно обособил се инструмент предназначен да осъществява стоковата размяна в условията...
mOn
5 0
Стихотворението До моето първо либе
2 стр.

Стихотворението " До моето първо либе"

В стихотворението " До моето първо либе" са противопоставени минало, настояще и бъдеще. Миналото Азът определя като време на щастливо неведение, а настоящето, в което живее е робско.
emoto_92
9 0
Стара Загора
38 стр.

Стара Загора

Минало, настояще и бъдеще на Стара Загора. Разгледано е миналото от създаването на града чрез писана информация и снимков материал, през настоящето и виждане за бъдещето на града. Показано е с какво е известен и с какво се гордеят хората...
aronn
98 10
Традиционният и модерния дар - сравнителен анализ
8 стр.

Традиционният и модерния дар - сравнителен анализ

Предмет на социологията е социалното действие, което може да се ориентира към минало, настояще и бъдеще. Социалното действие се определя от личната потребност от една страна, а от друга от "масата", която всъщност е обществото...
loli
3 0