Технически средства в агентурното разунаване
43 стр.

Технически средства в агентурното разунаване

Съвременните разузнавателни служби са улеснени в подслушването на устни разговори,провеждащи се на открито,чрез т.нар.насочени микрофони или микрофони-пушка. Те позволяват да се долавят и записват разговори от 10-20 метра...
lubega
4 0
Изследване на работните параметри на звукоприемници
7 стр.

Изследване на работните параметри на звукоприемници

Звукоприемниците (микрофони) са устройства, които преобразуват звуковите трептения в електрически сигнали. Основните видове са въгленови, динамични и пиезоелектрически (електретни).
nezabravima
19 1