Проектиране на структурна схема на микропроцесорна система за управление на технологичен обект
7 стр.

Проектиране на структурна схема на микропроцесорна система за управление на технологичен обект

Да се проектира структурна схема на микропроцесорна система за управление на технологичен обект при следните условия: Тип процесор:СМ600, СМ601; Брой бутони; Изходи RS 232 и др.
ndoe
5 0
Микропроцесорна система за управление на тока в токоизправители за формоване на акумулаторни плочи в завод Енергия-Търговище
93 стр.

Микропроцесорна система за управление на тока в токоизправители за формоване на акумулаторни плочи в завод "Енергия"-Търговище

Токоизправителите за захранване на вани, в които се формо-ват акумулаторни плочи в завод "Енергия" - Търговище, получават команда за нужната сила на тока във веригата ръчно, или автоматично.
nerven
6 0
Компютърни системи за управление
13 стр.

Компютърни системи за управление

Да се проектира структурата, принципната схема и програмното осигуряване на микропроцесорна система за измерване и обработка на сигнали, базирана на едночипови микроконтролери емк, фамилия MSC-51 (8051), реализиращи следните функции...
ivan40
0 0