Микропроцесорна система за управление на тока в токоизправители за формоване на акумулаторни плочи в завод Енергия-Търговище
93 стр.

Микропроцесорна система за управление на тока в токоизправители за формоване на акумулаторни плочи в завод "Енергия"-Търговище

Токоизправителите за захранване на вани, в които се формо-ват акумулаторни плочи в завод "Енергия" - Търговище, получават команда за нужната сила на тока във веригата ръчно, или автоматично.
nerven
6 0
Компютърни системи за управление
13 стр.

Компютърни системи за управление

Да се проектира структурата, принципната схема и програмното осигуряване на микропроцесорна система за измерване и обработка на сигнали, базирана на едночипови микроконтролери емк, фамилия MSC-51 (8051), реализиращи следните функции...
ivan40
0 0
Вкючване на оптоелектронен сензор TSL 250 към микропроцесорна система и програма за измерване на осветеност
10 стр.

Вкючване на оптоелектронен сензор TSL 250 към микропроцесорна система и програма за измерване на осветеност

Важно е приложението на сигналите, чието състояние може да се променя с усилване т.е усилват се сигналите постъпващи към сензорните от надворешния "реален" свят; и генерират подходящи сигнали за превръщането им в цифрови процеси.
ivan40
9 0
Микропроцесорна система за управление на тока в токоизправители за формоване на акумулаторни плочи в завод Енергия-Търговище
94 стр.

Микропроцесорна система за управление на тока в токоизправители за формоване на акумулаторни плочи в завод "Енергия"-Търговище

Изравен пред предизвикателствата на днешния ден, инжененерът трябва да се справя с голям брой сложни и противоречиви проблеми.
pelikan
1 0