МЕТОД ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА СИЛОВИ ТРАНСФОРМАТОРИ
46 стр.

МЕТОД ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА СИЛОВИ ТРАНСФОРМАТОРИ

При предварителните изчисления въз основа на уточненото вече техническо задание се изчисляват основните електрически величини (фазни и линейни напрежения и токове, стъпални напрежения и др.),
aronn
8 0
МЕТОД ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА СИЛОВИ ТРАНСФОРМАТОРИ
46 стр.

МЕТОД ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА СИЛОВИ ТРАНСФОРМАТОРИ

При предварителните изчисления въз основа на уточненото вече техническо задание се изчисляват основните електрически величини (фазни и линейни напрежения и токове, стъпални напрежения и др.), избира се конструктивната схема на трансформатора (тип на ма
ndoe
8 1
Търговско право
31 стр.

Търговско право

Същност, предмет, метод и с-ма на търговското право. ТП е съвкупността от всички правни норми, които уреждат отношенията, възникващи в търговията. В стопанската дейност различаваме няколко фази...
lubega
0 1
Съпротивление на материалите Основни хипотези и принципи
10 стр.

Съпротивление на материалите. Основни хипотези и принципи

Съдържание: 1. Предмет и задачи на науката съпротивление на материалите; 2. Теоретичен модел на конструкционните елементи; 4. Класификация на външните сили; 6. Вътрешни усилия. Метод на сечението.
ndoe
31 0
Аргументи и решения за въвеждане на потребителските такси
66 стр.

„Аргументи и решения за въвеждане на потребителските такси”

Данъкът е основен метод на фиска и ефективен лост на държавната политика. С помощта на системата от данъци, съвременната държава се намесва в алокацията на ресурсите в стпанството, преразпределя доходи и богатство в обществото, поддържа макроикономическат
messi
0 0