Методи и модели за диагностичен и прогностичен счетоводен анализ на корпорацията
36 стр.

Методи и модели за диагностичен и прогностичен счетоводен анализ на корпорацията

Счетоводната наука се нуждае от изследване на възможностите за утвърждаване на научно обоснована методология на диагностичния и прогностичния счетоводен анализ...
aronn
0 0
Методи за качествен анализ Видове типове и основни Характеристики на аналитичните реакции
36 стр.

Методи за качествен анализ. Видове, типове и основни Характеристики на аналитичните реакции

Задачите на качествения анализ се свеждат до определяне на качествения състав на веществата чрез рационално прилагане на съществуващите и създаване на нови аналитични методи...
yovko32
14 0
Качествена методология - основни понятия
35 стр.

Качествена методология - основни понятия

Количествените и качествените методи на изследване се различават предимно в аналитичните цели, вида на въпросите, видовете инструменти за събиране на данни, формите на данни, които те произвеждат и степента на гъвкавост, вложена в проектното проучване...
mOn
1 1
Предизвикателства на България пред присъединяването и в Еврозоната сектор Енергетика
35 стр.

Предизвикателства на България пред присъединяването и в Еврозоната, сектор „Енергетика”

Енергетиката е една от основите за икономическото развитие на съвременното общество. Тя включва многообразието от методи за получаването и практическото използване за производствени и битови нужди на различни видове енергия...
admin
4 2
Видове прогнозиране
35 стр.

Видове прогнозиране

Съществуват много методи за предсказване на бъдещи събития. Някой от тях могат да бъдат разгледани по-скоро като изкуство, а други са научно обосновани. Към последните спада прогнозирането, което е тясно свързано с използването на математически...
lubega
0 0
Методи за изследване на масовата комуникация
34 стр.

Методи за изследване на масовата комуникация

Лонгитудни изследвания: изследваме една определена група от хора, обособени по даден признак през определен период от време. Тя е сформирана въз основа на някакъв признак – обикновено – социално – географски – например година на раждане...
cblock
7 0