Конкурентоспособност
49 стр.

Конкурентоспособност

Днес, в епохата на информационното общество и глобални социално-икономически промени – промени в същността на работата, в организациите, е необходима промяна на конвенционалните методи на управление. Главното, което отличава една фирма от друга е...
gecata_maina
6 1
различните методи за виртуализация и анализ на паравиртуализацията и хардуерната виртуализация
48 стр.

различните методи за виртуализация и анализ на паравиртуализацията и хардуерната виртуализация.

Виртуализацията е софтуерна технология, която използва даден физически ресурс, какъвто е сървърът и го разделя на виртуални ресурси, наречени виртуални машини (VM's).
aronn
9 1
Ценова политика
47 стр.

Ценова политика

Характеристика на цената и мястото й в маркетинг микса. Същност на ценовата политика. Състав и структура на цената. Видове цени и ценови съотношения. Основни ценообразуващи фактори. Методи на ценообразуване...
ivan40
27 2
CAD-ръководство
47 стр.

CAD-ръководство

Компютърните системи за проектиране, които наричаме CAD (Computer – Aided Design) системи, представляват съвкупност от геометрични методи и програмно-технически средства за автоматизиране на процеса на създаване и обработка на чертежи и схеми...
ndoe
21 2
Сравнителна европейска публична администрация
47 стр.

Сравнителна европейска публична администрация

Цели на дисциплината. Методи при изучаване на сравнителна европейска публична администрация. Основни понятия и категории: Държава. Държавата като форма на институционализирана власт...
emoto_92
110 10