Нова методология на преподаване по математика акцентирано в 9 клас по геометрия
103 стр.

Нова методология на преподаване по математика, акцентирано в 9 клас по геометрия.

С настоящата писмена разработка искам да представя нова методична технология на преподаване по математика в 9 клас Геометрия - Подобност. За целта използваме сайт на МОН, който изцяло следва съдържанието на учебната програма и материала в учебника...
loli
73 2