Лекции по контрол
23 стр.

Лекции по контрол

Същност и структура на контрола. Функции и обхват на контрола. Класификация на контрола. Ефективност. Методически инструментариум на контрола. Средства. Информационно осигуряване на контрола. Способи за документален контрол и др...
ivan40
16 1
Художественият свят в кратките приказки на Елин Пелин
95 стр.

Художественият свят в кратките приказки на Елин Пелин

Разработката е предназначена за студенти от специалност "Начална педагогика". Структурирана е в 3 глави. Съдържа интерпретационни наблюдение и методически разработки....
messi
16 0
Учебен проект за осъществяване на междупредметните връзки в математиката
5 стр.

Учебен проект за осъществяване на междупредметните връзки в математиката

Полезен методически материал, предназначен за учители по математика и физика в средните училища. Представя се в аналитична и таблична форма основните педагогически насоки за осъществяване на проектната форма на обучение в часовете по математика....
aronn
0 1
Преструктуриране на производството в рамките на европейската интеграционна политика
17 стр.

Преструктуриране на производството в рамките на европейската интеграционна политика

Преструктуриране на производството в рамките на европейската интеграционна политика - Същност и цели на производствено-реализационното преструктуриране, Организационно-управленски аспекти, Критериални и методически изисквания към преструктурирането и др.
mOn
1 0
Междупредметни релации на математиката и физиката
19 стр.

Междупредметни релации на математиката и физиката

Методически анализ за осъществяване на междупредметните връзки на науките физика и математика. Разгледано е както съвместното им историческо развитие, така и съвременното сходство в методите им на обучение....
dannyboy
0 0
Методически указания за изграждане система за финансово управление и конрол в публичния сектор
32 стр.

Методически указания за изграждане система за финансово управление и конрол в публичния сектор

Тези методически насоки имат за цел да пояснят същността на финансовото управление и контрол (ФУК) и неговите елементи.
lubega
1 1