Методически пример за осъществени банкови операции и тяхното счетоводно моделиране в поделенията на тб Булбанк АД
11 стр.

Методически пример за осъществени банкови операции и тяхното счетоводно моделиране в поделенията на тб "Булбанк" АД

Търговска банка "Булбанк" АД е едно от най-големите частни акционерни дружества у нас, осъществяващо банкови посреднически сделки с множество и разнообразни юридически и физически лица.
cblock
1 0
Статистически анализ на потреблението на захар в България за периода 1998г 2001г
12 стр.

“Статистически анализ на потреблението на захар в България за периода 1998г. – 2001г.”

Основните методически принципи , на които ще се базира организацията , подготовката и провеждането на иконометричното изследване на потреблението на захар средно на лице от домакинство /кг, включват...........
messi
1 0
Методика на обучението по история
2 стр.

Методика на обучението по история

Състоянието на обучението по история и потребността от нови методически нагласи към него. Опорите на новото образование и отражението върху обучаването по история. Опорите на обучението са: програма, учебник и теория на обучението /методика/....
messi
110 4
Урокът по физическо възпитание лекоатлетически упражнения
15 стр.

Урокът по физическо възпитание. лекоатлетически упражнения

1. Урокът по физическо възпитание. 2.Задачи на урока. 3.Съдържание и структура на урока 4. Видове уроци по физическо възпитание. 5. Методически изисквания при провеждане на урока по физическо възпитание. .....
ivan40
46 4
Система на обучение по правопис и пунктоация в началните класове
3 стр.

Система на обучение по правопис и пунктоация в началните класове

За тази цел учителят трябва да познава добре типологията на различните видове грешки и да дава правилни методически указания за отстран им, като една от най-съществените предпоставки за постигане на резултати в обучението...
dannyboy
28 2