Преструктуриране на производството в рамките на европейската интеграционна политика
17 стр.

Преструктуриране на производството в рамките на европейската интеграционна политика

Преструктуриране на производството в рамките на европейската интеграционна политика - Същност и цели на производствено-реализационното преструктуриране, Организационно-управленски аспекти, Критериални и методически изисквания към преструктурирането и др.
mOn
1 0
Междупредметни релации на математиката и физиката
19 стр.

Междупредметни релации на математиката и физиката

Методически анализ за осъществяване на междупредметните връзки на науките физика и математика. Разгледано е както съвместното им историческо развитие, така и съвременното сходство в методите им на обучение....
dannyboy
0 0
Методически указания за изграждане система за финансово управление и конрол в публичния сектор
32 стр.

Методически указания за изграждане система за финансово управление и конрол в публичния сектор

Тези методически насоки имат за цел да пояснят същността на финансовото управление и контрол (ФУК) и неговите елементи.
lubega
1 1
Статистически анализ на потреблението на захар в България за периода 1998г 2001г
7 стр.

Статистически анализ на потреблението на захар в България за периода 1998г. – 2001г.

Основните методически принципи , на които ще се базира организацията , подготовката и провеждането на иконометричното изследване на потреблението на захар средно на лице от домакинство /кг, включват:
ivan40
2 0
Основни средства за изразяване в пейзажа
11 стр.

Основни средства за изразяване в пейзажа

Изразните средства в пейзажната картина са важен момент в настоящето изследване. Ефективността на обучението при живописния пейзаж до голяма степен зависи от правилно избраната, научно обоснована и методически вярно изградена система от педагогически сред
messi
0 0