Основни средства за изразяване в пейзажа
11 стр.

Основни средства за изразяване в пейзажа

Изразните средства в пейзажната картина са важен момент в настоящето изследване. Ефективността на обучението при живописния пейзаж до голяма степен зависи от правилно избраната, научно обоснована и методически вярно изградена система от педагогически сред
messi
0 0
Целеви познавателни и технологични изменения на педагогическото взаимодействие при развитие на представите за величина при 3-7 г
5 стр.

Целеви познавателни и технологични изменения на педагогическото взаимодействие при развитие на представите за величина при 3-7 г..

Методически материал с педагогическа насоченост за студенти по ПНУП. Съдържа методи и задачи по ДОИ и методичните ръководства...
dannyboy
0 1
Статистически анализ на потреблението на захар в България за периода 1998г 2001г
12 стр.

“Статистически анализ на потреблението на захар в България за периода 1998г. – 2001г.”

Основните методически принципи , на които ще се базира организацията , подготовката и провеждането на иконометричното изследване на потреблението на захар средно на лице от домакинство /кг, включват...........
messi
1 0
Статистически анализ на потреблението на захар в България за периода 1998г 2001г
12 стр.

Статистически анализ на потреблението на захар в България за периода 1998г. – 2001г.

/ Курсов проект по Иконометрични методи и модели / 1. Методика на изследване на потреблението на захар в България; 2. Методически проблеми изследването на потреблението на захар в България; 3. Икономически модели и зависимости на потребление на захар в с
dannyboy
67 9
Междупредметни релации на математиката и физиката
19 стр.

Междупредметни релации на математиката и физиката

Методически анализ за осъществяване на междупредметните връзки на науките физика и математика. Разгледано е както съвместното им историческо развитие, така и съвременното сходство в методите им на обучение....
dannyboy
0 0
Методически основи за мониторинг и анализ на дълга и дълговата криза
9 стр.

Методически основи за мониторинг и анализ на дълга и дълговата криза

Превръщането на световната финансова криза в дългова, доведе до въвеждането на съвкупност от мерки, свързани с икономии и по-строга финансова дисциплина от правителствата на държавите членки на ЕС.
grozo
0 0
Методическа разработка на уроци по История 6-ти клас
14 стр.

Методическа разработка на уроци по История 6-ти клас

Методически разработки на уроци по история за 6-ти клас. Всеобщ напредък, Българското общество през военните години, Променящия се свят на българина след Първата световна война...
ivan40
0 2
Художественият свят в кратките приказки на Елин Пелин
95 стр.

Художественият свят в кратките приказки на Елин Пелин

Разработката е предназначена за студенти от специалност "Начална педагогика". Структурирана е в 3 глави. Съдържа интерпретационни наблюдение и методически разработки....
messi
16 0
Сравнителен анализ на концептуални и методически постановки за семейното възпитание
9 стр.

Сравнителен анализ на концептуални и методически постановки за семейното възпитание

Сравнителен анализ на концептуални и методически постановки за семейното възпитание. Сравнителен анализ на модели на родителско поведение: Х. Гинът - Дж. Добсън....
admin
9 0