Синтетичен урок за 2 клас по Методика на обучението по български език и литература на тема Число на глагола
9 стр.

Синтетичен урок за 2 клас по Методика на обучението по български език и литература на тема "Число на глагола"

Информативно-познавателни цели: да се осмислят уменията на учениците да различават глаголите от други части; да се усъвършенстват уменията за определяне на числото на глаголите...
ivan40
96 8
Методика на обучението по български език и литература
36 стр.

Методика на обучението по български език и литература

След началното ограмотяване, когато децата основно се запознават със звуковете и буквите и осъзнават механизмите на прехода от една звукова система (буквена) в друга (звукова) и обратно....
nezabravima
58 4