Местоимения
16 стр.

Местоимения

Презентацията съдържа систематизиране на основните грешки при местоименията и практически насоки за избягването им. Подходяща е за обобщаване на материала за местоимения в 6 клас. В помощ за изпитите в 7 и 12 клас....
daniche90
49 0
Членуване на съществителни и прилагателни имена и местоимения
9 стр.

Членуване на съществителни и прилагателни имена и местоимения

1. Пълният член за мъжки род, единствено число -ът, -ят се използва в следните случаи: а) При членуване на подлога, изразен чрез съществително име от мъжки род, единствено число......
gecata_maina
11 0
Местоимения Видве местоимения
40 стр.

Местоимения. Видве местоимения

Лексикалното значение на местоименията е твърде общо и неопределено. Тези от тях, които заместват съществителни, прилагателни и числителни имена, изразяват лексикалното значение на думата, вместо която са употребени.
gecata_maina
13 0
Местоимения
10 стр.

Местоимения

Местоимението е самостойна, изменяема част на речта, която замества име (съществително, прилагателно или числително). Някои местоимения имат форми за лице, число, падеж. Някои се менят и по род, а някои се членуват....
cblock
8 0