Независим финансов контрол в публичния сектор по проекти финансирани от Европейските фондове
115 стр.

Независим финансов контрол в публичния сектор по проекти финансирани от Европейските фондове

Европейският съюз в процеса на разширяването си е възприел принципите за добро финансово управление на публичните средства, независимо дали са от вътрешно или международно финансиране...
daniche90
0 0
Възникване и развитие на независимия финансов контрол в България след 1989г
62 стр.

Възникване и развитие на независимия финансов контрол в България след 1989г.

Европейският съюз в процеса на разширяването си е възприел принципите за добро финансово управление на публичните средства, независимо дали са от вътрешно или международно финансиране...
ivan40
0 0
Развити теми по Международно публично право
62 стр.

Развити теми по Международно публично право

На 17 ноември 1989 г. Общото събрание на Организацията на Обединените Нации (ООН) приема резолюция 44/23, с която периодът 1990-1999 г. се обявява за десетилетие на ООН по Международно право...
daniche90
0 0