Междунородно публично право
2 стр.

Междунородно публично право

Субекта на международното право е образувание, което може самостоятелно да действа в съвременните международни отношения, да прилага международното право т.е. да притежава международна правосубектност....
admin
6 0