трудова медицина - предмет цели и задачи Трудова медицина при работа с компютър
7 стр.

трудова медицина - предмет, цели и задачи. Трудова медицина при работа с компютър

Трудовата медицина е комплексна профилактична медицинска дисциплина, която изучавва както факторите на работната среда и на трудовия процес, така и влиянието върху човешкия организъм и здравното развитие на работещите. ...
messi
62 4
Проблемно обучение
9 стр.

Проблемно обучение

Диагностичната задача е документиран изходен модел на болен с описание на субективните и обективните симптоми, първичната, неподправена медицинска документация, предложени с цел да се постави надеждна диагноза...
ivan40
11 0
ГЕНЕТИЧНО ГРАЖДАНСТВО
9 стр. очаква одобрение

ГЕНЕТИЧНО ГРАЖДАНСТВО

Медицинската етика се свързва с деонтологията като наука за дълга и отговорността на човека за неговото поведение, като в професионално отношение става въпрос за професионален дълг на всеки в лекарската и медицинска практика.
messi
7 2
Медицинска рехабилитация при гръбначни изкривявания
30 стр.

Медицинска рехабилитация при гръбначни изкривявания

Гръбначните изкривявания, познати на лекарите още от дълбока древност, са и продължават да бъдат един от най-сложните проблеми в съвременната ортопедия...
dannyboy
22 0
Специфични особености в професионалната дейност на училищните психолози
11 стр.

Специфични особености в професионалната дейност на училищните психолози

Съвременната психология включва над 30 самостоятелни области и направления – психология на труда, социална психология, медицинска („клинична”) психология и др. Една от главните области на психологическата наука е и педагогическата психология....
admin
7 0