Особености при отчитането на материалните запаси в бюджетните предприятия
20 стр.

Особености при отчитането на материалните запаси в бюджетните предприятия

Обект на настоящата куросва работа са практическите аспекти по отчитането на материалните запаси в предприятията от бюджетната сфера. За да осъществяват дейността си повечето предприятия е необходимо те да разполагат със стоково - материални запаси....
mOn
14 0
Данъци и финансова администрация
5 стр.

Данъци и финансова администрация

По ЗКПО чл.28 (2) от ЗКПО тези разходи за бракувани материални запаси във фирмата, които са с изтекъл срок на годност не се признават за данъчни цели и годишния финансов резултат не се изменя с тази сума 8 000.00 лева...
silviQ
0 0
Стоково материални запаси
45 стр.

Стоково материални запаси

За да осъществяват дейността си повечето предприятия е необходимо те да разполагат със стоково – материални запаси. Те са една от най-важните и съществени части от придобитите и контролирани от предприятието ресурси...
nerven
12 2
Управление на материалните запаси
27 стр.

Управление на материалните запаси

Материалните запаси са годни за употреба материални ресурси, намиращи се на различни стадии на общественото възпроизводство, временно неучастващи в обществения процес на производство и управление...
admin
17 0
Отчитане на материалните запаси
5 стр.

Отчитане на материалните запаси

Отчитане на материалните запаси – материали, продукция, стоки. Видове материални запаси, прилагани оценки. Придобиване и намаление на материалните запаси – първични документи и счетоводни записвания...
silviQ
7 2