Замърсяване на въздуха
15 стр.

Замърсяване на въздуха

Замърсяването на въздуха е промяна на характеристиките на атмосферата, която може да са с химичен, механичен или биологичен произход, най - често причинени от изпускането на химикали или биологични материали от човека. ...
dannyboy
13 0
Автоматизация на технологични процеси
30 стр.

Автоматизация на технологични процеси

Eлектрически вериги. Oсновни понятия и класификация. Пасивни елементи на електрически вериги. Графи. Работното пространство, габарити, начин на изграждане и вида на вложените материали...
ndoe
0 0