Теория на игритесъщност и особености на валутния борд
54 стр.

Теория на игрите,същност и особености на валутния борд

Теорията на игрите е част от приложната математика, която изучава стратегически математически модели за вземане на оптимални решения в конфликтни ситуации, при които има две враждуващи страни...
nicky931
31 1
Ирационални изразиуравнения и неравенства
53 стр.

Ирационални изрази,уравнения и неравенства

Изучаването на ирационални числа, ирационални изрази и свързаните с тях уравнения и неравенства са важна част от обучението по математика в средните училища, при извънкласна работа по математика, а също така и при подготовка на учениците за...
gecata_maina
15 0
Елементите от геометрия в обучението по математика клас
51 стр.

Елементите от геометрия в обучението по математика – ??? клас

Въз основа на установеното равнище на знанията и уменията за изучаваните в трети клас елементи от геометрия да се изгради проект на система от задачи , съдържащи и елементи на математическата логика....
gecata_maina
26 2
Възможности за използване на информационните технологии за изучаване на елементите от комбинаториката в обучението по математика за 7-ми клас
49 стр.

Възможности за използване на информационните технологии за изучаване на елементите от комбинаториката в обучението по математика за 7-ми клас

Безспорен е фактът, че новите информационни и комуникационни технологии вече навлязоха във всички сфери на обществения живот. Благодарение на Интернет светът се превърна в глобално село....
dannyboy
0 0
Нагледните средства и дидактичните материали и приложението им в уроците по математика в първи клас
48 стр.

Нагледните средства и дидактичните материали и приложението им в уроците по математика в първи клас

Нарасналите интелектуални възможности на децата в наши дни поставят сериозно предизвикателство пред учителите, които трябва да осигурят солидна основа на всеобщо математическо образование,което да удовлетвори обществените потребности и да отговаря на...
dannyboy
10 3