Събиране на двуцифрени числа с едноцифрени - план-конспект на урок по математика за 2 клас
7 стр.

Събиране на двуцифрени числа с едноцифрени - план-конспект на урок по математика за 2 клас

Цел на урока: да се усвоят аритметичните действия за събиране на двуцифрени числа с едноцифрени; да се изградят умения за решаване на текстови задачи; да се формират умения за представяне на ситуации от реалния свят с математически модел...
nerven
179 29
План-конспект на наблюдаван урок по математика за четвърти клас на тема Умножение с двуцифрено число
7 стр.

План-конспект на наблюдаван урок по математика за четвърти клас на тема "Умножение с двуцифрено число"

Да се усвои алгоритъма за умножение на естествени числа с двуцифрено число. Затвърждаване знаинята на учениците за намиране на неизвестен множител....
ndoe
214 26
Ситуация по математика в детската градина
10 стр.

Ситуация по математика в детската градина

Изграждане на начална представа за височина на предметите – чрез сравняване на два еднакви предмета ,различни по височина. Запознаване с изразите "по-висок", "по-нисък" Ход на ситуацията...
mOn
408 25
Деление на числата до 1000 с двуцифрено число
7 стр.

Деление на числата до 1000 с двуцифрено число

Методическа разработка на урок по математика за IV k лас Цел на урока: Да се запознаят учениците с алгоритъма за деление с двуцифрено число. Да започне формиране на умения за приложение на алгоритъма при решаване на различни задачи.
loli
729 25