Класификация на междупредметните връзки
9 стр.

Класификация на междупредметните връзки,

Класификацията на междупредметните връзки в обучението по математика е необходимо с оглед по рационалното преподаване. Материалът е подходящ за всички студенти обучаващисе в педагогическите дисциплини...
the_magicer
12 0
ДИДАКТИЧЕСКА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА В ПЪРВИ КЛАС В БЪЛГАРИЯ И НА КАЙМАНОВИТЕ ОСТРОВИ
7 стр.

ДИДАКТИЧЕСКА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА В ПЪРВИ КЛАС В БЪЛГАРИЯ И НА КАЙМАНОВИТЕ ОСТРОВИ

Математиката като наука се появява още през 2500г.пр.Хр. Още тогава се забелязва нуждата от броене и измерване и така се поставя началото на устната математика.
messi
0 0
Задачи по математика
5 стр.

Задачи по математика

Темата за изпита по математика е взета от сайта на ПМГ-Стара Загора. Задача 1. Да се реши уравнението 2x + 3x = 4x + 9x. Задача 2. Радиусът на вписаната окръжност на правоъгълен триъгълник има дължина 1, а хипотенузата му има дължина с...
gecata_maina
5 0
Съставни текстови задачи с две пресмятания - план-конспект
8 стр.

Съставни текстови задачи с две пресмятания - план-конспект

Урокът е по математика за втори клас. Съдържа богато онагледена учебна дъска; много игри; задачи с две пресмятания; измерване дължините на две панделки; занимателни игри и други....
ndoe
85 3
Събиране и изваждане на двуцифрени числа без препинаване
2 стр.

Събиране и изваждане на двуцифрени числа без препинаване

План – конспент на урок по математика 2клас Вид на урока: нови знания Цели: Да се усвои общият случай за събиране и изваждане на двуцифрени числа без преминаване на десетицата. Ход на урока: А/ Организация на класа: подготовка за започване на часа.
loli
435 20
Система за изучаване на алгебричните знания в 1-ви и 2-ри клас
14 стр.

Система за изучаване на алгебричните знания в 1-ви и 2-ри клас

Първата стъпка кам голямата наука математика са не само знанията, а потребността да научим детето да мисли логически и последователно, да търси и намира различни подходи към поставения пред него проблем...
nerven
0 0