Бизнес план за създаване на отделение по физиотерапия и рехабилитация
59 стр.

Бизнес план за създаване на отделение по физиотерапия и рехабилитация

Съставяне на бизнес план на отделение за физиотерапия и рехабилитация. Основни елементи на бизнес плана - мисия, цели, инвестиции, срокове за реализация, очаквани резултати. Детайлна характеристика на бизнеса на организацията, маркетингов и финансов план.
messi
19 3
Маркетингова стратегия и мениджърска концепция на хотел Амфибия
57 стр.

Маркетингова стратегия и мениджърска концепция на хотел “Амфибия”

1.Описание на бизнеса 2.Анализ на средата 3.SWOT- анализ 4.Оценка на пазарните сегменти 5.Маркетингов микс 6.Планиране развитието на хотел "Амфибия" и формулиране мисията, целите ...
admin
41 4
Маркетингова стратегия и мениджърска концепция на хотел Амфибия
57 стр.

Маркетингова стратегия и мениджърска концепция на хотел "Амфибия"

1.Описание на бизнеса 2.Анализ на средата 3.SWOT- анализ 4.Оценка на пазарните сегменти 5.Маркетингов микс 6.Планиране развитието на хотел "Амфибия" и формулиране мисията, целите ...
cblock
8 0
Маркетингова стратегия и мениджърска концепция на хотел Амфибия
57 стр.

Маркетингова стратегия и мениджърска концепция на хотел “Амфибия”

1.Описание на бизнеса 2.Анализ на средата 3.SWOT- анализ 4.Оценка на пазарните сегменти 5.Маркетингов микс 6.Планиране развитието на хотел "Амфибия" и формулиране мисията, целите ...
gecata_maina
57 9
Бизнес план на Флавия АД
31 стр.

Бизнес план на "Флавия" АД

Курсовата работа включва всички елементи необходими за бизнес плана - описание на предприятието, представяне на продукта, маркетингов план и финансовия анализ с необходимите показатели, които трябва да се изчислят...
messi
9 1