Маркетингови изследвания на пазарите на примера на ТПК Електрометал
28 стр.

Маркетингови изследвания на пазарите на примера на " ТПК Електрометал"

С утвърждаването и развитието на пазарните отношения в стопанския живот всички управленски решения се оценяват с пазарни оценки. В съвременния бизнес прозрачността на пазара и предсказуемостта на неговото развитие са водещи съображения....
gecata_maina
2 0
Маркетингови изследвания
31 стр.

Маркетингови изследвания

Трябва да се познава основната маркетингова среда, което ражда необходимостта от непрекъсната обмяна на информация. Човек трябва да се инфрмира ежедневно, за да вземе добри решения. Имаме динамика на тези пазарни отношения...
nerven
1 0
Разработване на маркетингова стратегия на фирма
11 стр.

Разработване на маркетингова стратегия на фирма

Основната дейност на импулс медия е насочена към планирането и създаването на цялостни интернет рекламни кампании от създаването на фирмено лого и визия до привличането на желаните клиенти. Фирмата успешно прилага маркетингови стратегии...
mOn
6 1
Други видове е бизнес е маркетинг е търговия е инженеринг е управление на ресурси е хазарт е развлечение е обучение
5 стр.

Други видове е – бизнес: е – маркетинг, е – търговия, е – инженеринг, е – управление на ресурси, е – хазарт, е – развлечение, е – обучение

Електронен маркетинг – проучване на потребителското търсене. Проучване на общественото мнение. Маркетингови фирми специализирани в този тип проучване. PR организации, социологически институти. Маркетинговите инструменти ....
gecata_maina
2 0
Курсов проект по MBA 207 Маркетингови проучвания
11 стр.

Курсов проект по MBA 207 Маркетингови проучвания

През последните години забързаният начин на живот се отрази изключително много на здравословното състояние на хората и на начина, по който изглеждат. По тази причина настоящата разработка разглежда дейността на дамски фитнес салони Феерия в София.
messi
0 0
Маркетингови стратегии организационна култура и фирмен растеж
13 стр.

Маркетингови стратегии, организационна култура и фирмен растеж

Маркетингът е философия на стопанската дейност, социален процес, чрез който отделни индивиди получават това от което се нуждаят или желаят чрез създаване и размяна на стоки или стойности с други (Котлар). Маркетингът е функция на управлението, която орган
kahavicata
0 1
Основни етапи при разработването на марковата политика
3 стр.

Основни етапи при разработването на марковата политика

Ролята на маркетинга в компаниите нараства с изключитилно бързи темпове. При новите условия обаче маркетингът става прекалено усложнен.Координирането и интигрирането на "разпилените" по отдели или по екипи маркетингови функции ...
messi
1 0
Разработване на бизнес план на примера на хотел
25 стр.

Разработване на бизнес план на примера на хотел

Бизнес-планирането характеризира жизнеността на бъдещата или съществуващата компания, нейните производствени и финансови елементи, маркетингови възможности и стратегии, мениджърски умения и знания.
messi
0 0